Introducting...

Personlighetsanalys och Säljcoachning

Exempel på handlingsplan:

 

•Besök på arbetsplatsen för att träffa kollegor och övrig personal för att lära känna kulturen

 

•Säljaren genomför en personlighetsprofil, Dimensions ett onlinetest som ger insikt om testpersonens personlighet i dagens arbetsliv. Idealprofil som redan finns används som mall

 

•Dimensions fastställer 15 yrkesrelaterade egenskaper/karaktärsdrag, teamroller, försäljningsprofil, beteendetyp i arbetet.

 

•Säljaren genomför dessutom Elements, ett unikt onlinetest i tre delar som mäter verbal, numerisk och logisk förmåga som kan användas oavsett tjänst och på alla nivåer.

 

•Elements fastställer en persons logiska -analytiska förmåga i verbala, numeriska och spatiala sammanhang samt hur individen hanterar tidspress och stress.

 

•Intervju med 1 säljare 1 tim

 

•Feedback på testerna till säljaren 2 tim

 

•Analys av information samt plan till upplägg för individuell coachning 4 tim

 

•Individuell coachning enligt upplägg x gånger 2 tim per vecka xx

 

•Presentation av genomgången coachning till Företaget ca 2 timmar

Square Square Square

 

DevelopMeLogotypeSmal