Introducting...

Outplacement

Individuell coachning av chefer , specialiter och säljare

Outplacement är ett framgångsrikt sätt att som arbetsgivare hjälpa medarbetaren att hitta ny sysselsättning oavsett om anledningen är arbetsbrist, omorganisation eller annan anledning.

 

Det är viktigt för arbetsgivaren för att hantera sina medarbetare väl att man sköter omställningar och avvecklingar på ett proffesionellt sätt genom att erbjuda sina medarbetare  outplacement eller karriärcoachningstjänster.

 

Varför välja DEVELOP ME  som företag för dessa tjänster:

 

DEVELOP ME  har mycket goda kunskaper om den lokala arbetsmarknaden med ett mycket stort kontaktnät inom IT och Telecom branchen så eftersom DEVELOP ME i huvusak är ett rekrtyeringsföretag   finns det mycket större möjligheter att stödja medarbetaren i  även jobbsökningsprocessen.

 

Square Square Square

Karriärplanering

En hel del personer som har arbete idag söker sig till Develop Me för att få hjälp att t.ex.karriärväxla, att skapa en synligare profil på sociala media ( Linkedin) och behöver då hjälp med att tänka utanför ramarna.

Här finansierar ofta personerna detta upplägg själva.

Vi har här ett spännande upplägg där personen ifråga kommer regelbundet på möten men också arbetar en hel del med övningar på hemmaplan.

Målet med den här typen av coachning är att få ut personens potential snarare än att bygga på mål och kunskaper från utsidan.

Den utvecklar snarare än att påtvinga

Den refekterar snarare än att styra

Effektiv coachning  underlättar förändringsprocessen

Den möjliggör utveckling snarare än träning

Den här typen av coachning är reaktiv och flexibel- Den tillåter personlig förändring på individuell basis.

Coachning av det här slaget gör inga antaganden- den är inte dömande heller ej normativ eller instruerande.

Empati spelar en central roll i den här coachningstypen.

 

 

 

 

DevelopMeLogotypeSmal