The Executive

Introducting...

Om mig och mina partners/ About me and my partners

Develop Me med partners är ett företag med erfarna konsulter inom personbedömning, rekrytering, executive search och ledningsutveckling. Vår ambition är att stödja våra kunder till ökad framgång genom att fokusera på individen, teamets entreprenöriella förmåga och ledarskap. Vi vill arbeta med organisationer, små som stora, som vill öka sin förmåga att prestera.

 

Vår affärsidé

Develop Me skapar effektivitet och lönsamhet i företag och organisationer genom utvärdering, rekrytering och utveckling av ledare och specialister.

 

Vår organisation

Develop Me med partners erfarna konsulter har bred bakgrund och kompetens inom områden som företagsledning, psykologi, HR, rekrytering, search, organisation, utbildning m.m. Vi har arbetat inom detta område sedan 2003 och är idag etablerade i Stockholm men rekryterar i hela Norden.

 

Develop Me with partners is a company with experienced consultants in personality assessment, recruitment, executive search and leadership development. Our aim is to support our clients to greater success by focusing on the individual, the team's entrepreneurial ability and leadership. We want to work with organizations, large and small, who want to increase their ability to perform.

 

Our business 

Develop Me creates efficiency and profitability of companies and organizations through assessment, recruitment and development of leaders and specialists.

 

Our organization 

Develop Me with partners experienced consultants have extensive background and expertise in areas such as management, psychology, organization, training, etc. We have worked in this field since 2003 and is currently based in Stockholm but recruits in the entire Nordic region.

DevelopMeLogotypeSmal Tünde porträtt1