Introducting...

Företagspresentation

Develop Me med partners  är ett företag med erfarna konsulter inom personbedömning, rekrytering, executive search och ledningsutveckling. Vår ambition är att stödja våra kunder till ökad framgång genom att fokusera på individen, teamets entreprenöriella förmåga och ledarskap. Vi vill arbeta med organisationer, små som stora, som vill öka sin förmåga att prestera.

 

Vår affärsidé

Develop Me skapar effektivitet och lönsamhet i företag och organisationer genom utvärdering, rekrytering och utveckling av ledare och specialister.

 

Vår organisation

Develop Me  med partners  erfarna konsulter har bred bakgrund och kompetens inom områden som företagsledning, psykologi, organisation, utbildning m.m. Vi har arbetat inom detta område sedan 2003 och är idag etablerade i Stockholm men rekryterar i hela Norden.

Square Square Square DevelopMeLogotypeSmal