Här är några förslag till dig som kandidat som söker ett arbete och är på intervju:

 

Hur skulle ni beskriva atmosfären på kontoret under en arbetsdag?

 

Är det mycket tuffa deadlines som ska hållas?

 

Är det väldigt stressigt vissa dagar?

 

Vad för kvaliteter tror du krävs för att man ska bli framgångsrik i den här rollen?

 

Om man jobbar på tu man hand med någon, fråga dem hur de tror att ett idealt arbetsförhållande skulle fungera

Om man arbetar på tu man hand med någon, fråga dem hur de hanterar stress

 

När jag blev intervjuad för att bli anställd som VD assistent frågade jag min chef vad hans största svaghet var. Detta är bra att veta för att en assistent måste kunna minimera resultatet av svagheten och fylla i där chefen har luckor.  Min chef sade kommunikation och då svarade jag, vilken tur för det är min styrka. Detta visar också en persons karaktär. En person som undviker eller har svårt att svara på frågan om sin svaghet kanske är någon som det kan vara svårt att arbeta med.

 

Fråga om företagets långsiktiga mål. Det visar att din önskan är att arbeta länge på detta företag.

Square Square Square

Frågor till potentiell uppdragsgivare

DevelopMeLogotypeSmal